In English.
 • Kulturspotting syftar till att kartlägga mjuka värden som vanligtvis är svåra att mäta, och därför blir förbisedda. Genom att berika en arkitektonisk modell med multimedia, söker Kulturspotting komplettera stadsplanerare och arkitekters dialog med de som berörs av i utvecklingen av ett område.

 • Kulturspotting har initialt utvecklats för stadsdelen Norra Sorgenfri i Malmö - ett gammalt industriområde nära stadskärnan som vid första anblick kan verka tomt och livlöst.

 • Men bakom massiva väggar och låsta dörrar pågår massor av aktiviteter som är osynliga för den som endast passerar genom området. Här finns massor av ateljéer, musikstudios och dansstudios där det bubblar av kreativitet och socialt engagemang.

 • Kulturspotting plockar fram och synliggör de kreativa aktiviteter som finns i Norra Sorgenfri. Deltagarna uppmanas att leka detektiver, och upptäcka eller “spotta” olika platser i området där kulturell verksamhet finns.

 • Den arkitektoniska modellen är kopplad till en databas med bilder och ljud, som deltagare utforskar med hjälp av en ficklampa. Nya Kulturspots skapar användarna själva via en mobilapplikation, och på så vis kan modellen och hemsidan berikas av människor som är på plats i Norra Sorgenfri.

 • Kärnan i projektet Kulturspotting består av en arkitektonisk modell som deltagare kan utforska med hjälp av en ficklampa.

 • Modellen innehåller massor av platsspecifika ljud som spelas upp när någon interagerar med den.

 • Kulturspottar kan man först höra på avstånd, och söka upp genom att lyssna till hur ljudet förändras.

 • När en deltagare hittat en Kulturspot och lyser med ficklampan på den, triggas ett bildspel som visar innehållet i Kulturspoten på en projektor, samtidigt som ljud spelas upp.

 • Med hjälp av den intuitiva interaktionen som en ficklampa ger kan användare själva synliggöra och ta del av de kreativa aktiviteter som pågår i området.

 • Den mobila applikationen uppmuntrar deltagare att bege sig ut i området och bidra med bild och ljud för att skapa egna Kulturspots.

 • Genom applikationen kan man också utforska Norra Sorgenfri på plats, och ta del av material som andra laddat upp.

 • Den mobila applikationen har två simpla lägen; Find (hitta) och Add (lägg till).

 • I Add -läget kan deltagaren skapa sin egen Kulturspot genom att använda sin mobiltelefon för att spela in ljud och ta bilder.

 • Ljud och bild hamnar sedan automatiskt på den specifika plats de laddats upp, efter bearbetning av en extern databas.

 • Från databasen laddas sedan materialet ned till installationen på motsvarande plats, och på så vis skapas nya Kulturspottar.

 • När en deltagare har laddat upp material på plats i Norra Sorgenfri, kan andra på så vis uppleva den genom installationen ögonblickligen.

 • Genom att deltagare bidrar till att synliggöra kulturella aktiviteter, blir installationen en central plattform för dialog i utvecklings-projekt. Med hjälp av det användargenerade innehållet kan arkitekter, stadsplanerare och andra berörda utforska, diskutera och få en överblick av mjukare värden som annars är svåra att samla in och visualisera.

 • När hemsidan är fullt utvecklad kommer den att ha fyra grundläggande funktioner;

  1. I första hand kommer den vara en referenspunkt som representerar hela konceptet.

 • 2. På hemsidan kommer de som kanske inte har tillgång till en smartphone att kunna ladda upp egna Kulturspottar.

 • 3. Hemsidan kommer också tillgängliggöra alla Kulturspottar så att de som inte har möjlighet att besöka installationen, eller åka till platsen och utforska med mobiltelefon, ändå har möjlighet att ta del av dialogen.

 • 4. På hemsidan kommer man också kunna se vilka spots som är populära, hur många man själv bidragit med och få olika rankningar. Genom integration med sociala medier kan hemsidan också bli ett bra sätt att motivera till deltagande och fungera som grund för fortsatt dialog.